Ταυτότητα εταιρίας

Ο κος Ελευθέριος Ξανθάκος, διαχειριστής,  ίδρυσε την εταιρία  Trust Partners Συμβουλευτική ΙΚΕ τον Μάιο του 2017 με σκοπό να συνεχίσει την πορεία του ως Σύμβουλος Επενδύσεων μέσω επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εταιρία είναι επίσημα αναγνωρισμένος Συνδεδεμένος Αντιπρόσωπος της Euroxx ΑΕΠΕΥ e.y. (www.Euroxx.gr) και συνεργάζεται με την Διεύθυνση Wealth Management της Euroxx ΑΕΠΕΥ προσφέροντας επενδυτικές συμβουλές σε πελάτες (ιδιώτες και εταιρίες) τους οποίους  έχει συστήσει. Μέτοχοι της εταιρίας είναι ο κος Ξανθάκος Ελευθέριος και η σύζυγος του, κα Αποστολίδου Ειρήνη, η οποία όμως δεν συμμετέχει στην διοίκηση της εταιρίας.

Όραμα

Όραμα μας είναι να αναπτύξουμε την απαραίτητη συνεργατική και πελατειακή βάση έτσι ώστε να αποτελούμε έναν εκ των σημαντικότερων πυλώνων συμβουλευτικής εύπορων ιδιωτών και εταιριών στην Ελλάδα.

Ο Διαχειριστής

Ο κος Ελευθέριος Ξανθάκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970 σε αστική οικογένεια, γνωστή στον χώρο της Βιομηχανίας Ελαστικών Ειδών. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στο Marketing Management στο Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδος (Deree College) εργαζόμενος παράλληλα με τις σπουδές του στην οικογενειακή επιχείρηση.

Από το 1991 μέχρι το 1999 απασχολήθηκε σε διάφορες ιεραρχικές θέσεις στον Τομέα Βιομηχανικών Πωλήσεων εταιριών εγνωσμένης αξίας. Το 1999 εντάχθηκε στον Τραπεζικό χώρο και ξεκίνησε μία δυναμική καριέρα στον τομέα της διαχείρισης μεγάλης περιουσίας σε οργανισμούς όπως η Τράπεζα Κύπρου (1999-2003 / Private Banking – Assistant Officer), η Citibank Ελλάδος (2003-2006 / Citigold – Financial Consultant), η Proton Bank (2006-2009 / Private Banking – Division Deputy Manager), η Marfin Egnatia Bank (2009-2013 / Private Banking – Piraeus Unit Manager – ) και η Τράπεζα Πειραιώς (2013-2016 / Private Banking – Athens North Team Manager).

Το 2016 αποχώρησε από την Τράπεζα Πειραιώς και εντάχθηκε στο δυναμικό του Τομέα Διαχείρισης Περιουσίας (Wealth Management) της Euroxx ΑΕΠΕΥ προσωρινά μέχρι να σχεδιάσει την δική του επιχειρηματική δραστηριότητα. Διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Θεσμικών, Α1, Α2, Β1, Β) ενώ ομιλεί άπταιστα την Αγγλική γλώσσα και σε επίπεδο κοινωνικής επικοινωνίας την Ιταλική γλώσσα. Συμμετέχει ανελλειπώς σε πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνεδρίων και παρουσιάσεων σχετικά το γνωστικό του αντικείμενο (επενδύσεις, χρηματοοικονομικά, τραπεζική) όσο και στον τομέα των δεξιοτήτων (soft skills).

Τον ελεύθερο χρόνο του τον μοιράζει μεταξύ αθλητισμού (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χιονοδρομίες, τρέξιμο, κολύμβηση, ποδηλασία), λογοτεχνίας, κινηματογράφου και ταξιδιωτικών αποδράσεων. Τέλος υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία ευδοκίμως ως Διαβιβαστής Πυροβολικού
στον Στρατό Ξηράς.

Οι Αξίες μας

Εμπιστοσύνη

Η Eμπιστοσύνη – Trust – αποτελεί τον κύριο πυλώνα του συμβολαίου συνεργασίας. Καλλιεργούμε και ισχυροποιούμε συνεχώς την αμέριστη, αναμφισβήτητη και αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών (πελάτες, συνεργάτες & διοίκηση).

Συνέπεια

Ανταποκρινόμαστε με συνέπεια λόγων και έργων την κατάλληλη στιγμή και με τον κατάλληλο τρόπο στις ανάγκες των πελατών μας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε συνεχώς.

Ηθική

Ενεργούμε με γνώμονα την ακεραιότητα, την τιμιότητα και την διαφάνεια, αξίες απαραίτητες για την ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης.

Γνώση

Δεσμευόμαστε για τη συνεχή αυτό-βελτίωση στο γνωστικό αντικείμενο του συμβουλευτικού χαρακτήρα της εταιρίας έτσι ώστε κάθε συμβουλή να προέρχεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες, experts στον τομέα τους και με την μέγιστη δυνατή τεχνική κατάρτιση και εμπειρία. Φροντίζουμε για τη συνεχή ενημέρωση μας στις χρηματοοικονομικές και πολιτικές συνθήκες και την τακτική αναβάθμιση των τεχνικών μας γνώσεων που αποτελούν προαπαιτούμενα για την βέλτιστη κατοχή της γνώσης.

Προθυμία

Ανταποκρινόμαστε άμεσα και με προθυμία στις ανάγκες του πελάτη μας με πλήρη και επαρκή διαθεσιμότητα.

Τrust Partners Συμβουλευτική ΙΚΕ

Έδρα: Καρκαβίτσα 7, 15125 Πολύδροσο Αμαρουσίου.
Τηλέφωνο: 2106829368 – 2106879466 – 6937057736
Fax: 2105595066
Web: www.trustpartners.gr
E-mail: xe@trustpartners.gr

Συνδεδεμένος Αντιπρόσωπος Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ

Η επιχείρηση έλαβε την αποζημίωση ειδικού σκοπού σύμφωνα με την ΚΥΑ 39162/ 16.4.2020